Στόχοι

Τι είναι το CityLab

Το CityLab είναι ένα κέντρο ανάπτυξης της δημιουργικής ευφυίας των παιδιών, που υιοθετεί σύγχρονες μεθόδους, υποδομές και εφαρμοσμένες τεχνολογίες, αναπτυγμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν τις γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητές τους. Από το 2014 σχεδιάζουμε και προσφέρουμε εργαστήρια Μηχανικής και Ρομποτικής προσαρμοσμένα κατάλληλα σε όλες τις ηλικίες.

Μέσα από βιωματικά διαθεματικά εκπαιδευτικά σενάρια και projects τα παιδιά καλλιεργούν διδακτικές, γνωσιακές και εφαρμοσμένες πρακτικές στις θετικές επιστήμες και σε συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία.

Ταυτόχρονα αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες και αλληλοσεβασμό και αποκτούν γνωστικά, συναισθηματικά και ψυχοκινητικά εφόδια, για τη μετέπειτα καριέρα τους αλλά και για τη ζωή τους!

Βασική αρχή

Η βασική μας αρχή εκφράζεται χωρίς λέξεις: STEM 360° ενώ το σημείο αναφοράς μας και η κατευθυντήρια γραμμή μας συνοψίζονται στη φράση Ρομποτική Πραγματικού ΚόσμουReal World Robotics.

Στο CityLab, τα παιδιά μας μπαίνουν σε ένα τόπο γνώσης και δημιουργίας, σε ένα κόσμο που τα ωθεί να φανταστούν και τα εμπνέει να δημιουργήσουν.

Φτιάχνουν κατασκευές και Ρομπότ χωρίς να γίνονται τα ίδια Ρομπότ, γιατί κατανοούν σε βάθος τις δημιουργίες τους, σε σημείο που μπορούν να τις αναλύσουν πλήρως σε τρίτους και να τις βελτιώσουν μόνοι τους!

Γνώμονάς μας είναι να ενθαρρύνεται η υψηλής ποιότητας ομαδική εργασία (συνεργατική μάθηση) και να δίνεται έμφαση στην αξία των άλλων με σεβασμό στο άτομο και στην ομάδα. Οι «μαθητές» μας είναι μέλη στην ομάδα τους, κατ’ απόλυτη αναλογία με τη συμμετοχή, το συναγωνισμό και το διαγωνισμό σε αθλητικές δραστηριότητες, μόνο που εδώ εξασκούν το μυαλό και τη σκέψη τους ( “a sport for the mind”)!

Μόνιμος στόχος μας παραμένει η συνεχής βελτίωση των παιδιών μας σε όλους τους τομείς τηρώντας σωστά τις επιστημονικές και παιδαγωγικές πρακτικές του STEM.

Βασικός στόχος μας στο CityLab είναι να διορθώνουμε όλα τα προβλήματα («παπαγαλία» → μη κατανόηση και απόρριψη της επιστήμης – βλ. Γιατί Ρομποτική; ) και έτσι τα παιδιά μας να ικανοποιούν πλήρως και ευχάριστα την εκ φύσεως προδιάθεσή τους για ανακάλυψη, από την θεωρία στην πράξη, της επιστήμης.

Γενικός στόχος μας είναι να δημιουργούν μόνοι τους οι μαθητές πραγματικές ρομποτικές κατασκευές και να εξοικειώνονται με βασικές έννοιες αλγορίθμων και προγραμματισμού στο πλαίσιο συνεργατικών δραστηριοτήτων.

Τέλος, οι Ειδικοί στόχοι μας κατηγοριοποιούνται και εστιάζουν στις εξής περιοχές: Στη Γνωστική, όπου περιλαμβάνονται οι στόχοι που σχετίζονται με τη γνώση, την κατανόηση, την εφαρμογή, την ανάλυση, τη σύνθεση και την αξιολόγηση μιας ρομποτικής κατασκευής, στη Συναισθηματική, όπου ικανοποιούνται στόχοι που αφορούν τη δράση των παιδιών σε μικρές ομάδες και την ανάληψη ρόλων όπως ο Κατασκευαστής, ο Μηχανικός, ο Προγραμματιστής, ο Συντονιστής κτλ. και στην Ψυχοκινητική, όπου εντάσσονται στόχοι σχετικά με τις δεξιότητες και τις ικανότητες των παιδιών.

Σε κάθε εργαστήριό μας όλα τα παιδιά μας έρχονται σε επαφή με όλους τους στόχους μας.

Copyright © 2014-2022 CityLab IKE – Γ.Ε.ΜΗ.: 130882103000, Α.Φ.Μ.: 800586309 – Υπηρεσίες Σχολών Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος/All rights reserved. Design + programming by makebelieve.