• Αρχική
  • Εργαστήρια
  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Χρηματοοικονομικά

Εργαστήρια Χρηματοοικονομικών

- Εναρμονιζόμενοι με τις διεθνείς εξελίξεις περί Financial Literacy, εξοπλίζουμε τα παιδιά με τις απαιτούμενες γνώσεις, τις δεξιότητες και τελικά την εμπιστοσύνη να ζήσουν σε ένα κόσμο ολοένα αυξανόμενης πολυπλοκότητας και μεταβολών αναπτύσσοντας την κριτική τους σκέψη στην έννοια και τις χρήσεις του χρήματος. 

- Τα εργαστήρια σχεδιάζονται και διεξάγονται από ειδικούς επιστήμονες, με προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές χρηματοοικονομικών οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι επαγγελματίες στο χώρο των συναλλαγών σε αγορές χρήματος, κεφαλαίου και παραγώγων καθώς και της διαχείρισης κινδύνων (risk management).

- Επιπλέον γίνονται επισκέψεις σε πραγματικούς χώρους όπου όλα αυτά γίνονται καθημερινά πράξη (EXAE, Dealing Rooms, Τμήματα Ανάλυσης Χρηματιστηριακών και Τραπεζών, Treasuries εταιριών κλπ) και συνεργαζόμαστε (οι μαθητές !!!) με τα στελέχη τους.

 [12+] - Financial Engineering - (F_FIN)

MICRO: Χρηματοοικονομικά ως επιστήμη. Διαφορές από τα Οικονομικά. Τι είναι Χρήμα, Τιμή. Κόστος. Αξία. Κόστος Eυκαιρίας και Πίστωση. Ασκήσεις για αποφάσεις που παίρνουμε ως καταναλωτές. Πώς κερδίζω / καταναλώνω σωστά. Τράπεζες. 


MACRO: ΑΕΠ. Οικονομικές διακυμάνσεις, ύφεση, ανάκαμψη, άνθιση, κρίση. Νόμος της Προσφοράς και της Ζήτησης. Επεξήγηση εννοιών και διαμόρφωση τιμών σε αντίστοιχες ποσότητες. Οικονομική Πολιτική (Δημοσιονομική και Νομισματική). Προϋπολογισμός. Έλλειμα – πλεόνασμα – χρέος. Κεντρική Τράπεζα και εποπτεία.

Χρηματιστηριακές Αγορές και προϊόντα (Χρηματιστήριο, δείκτες, μετοχές, ομόλογα, παράγωγα). Λειτουργίες και χρησιμότητα.

Επένδυση. Μέτρηση, ανάληψη και διαχείριση κινδύνου. Επιχειρηματικότητα, προσωπικότητες, παραδείγματα.

Επενδύσεις, Συναλλαγές, Καταθέσεις, Δάνεια. Trading Platforms.

Financial Engineering. Fintech. Robot Banking. Data Analytics. Artificial Intelligence. Big Data.

Πως δημιουργώ ή/και συμμετέχω σε Electronic / Mechanical / Systems trading platforms.

Πού και πώς ταιριάζω εγώ σε αυτά τόσο σαν χρήστης όσο και σαν δημιουργός;

Copyright © 2014-2024 CityLab IKE – Γ.Ε.ΜΗ.: 130882103000, Α.Φ.Μ.: 800586309 – Υπηρεσίες Σχολών Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος/All rights reserved. Design + programming by makebelieve.