Αρχές Μάθησης

Τα εργαστήρια μας βασίζονται στις σύγχρονες θεωρίες μάθησης που υιοθετούν αρχές όπως:

  • η ενεργή συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες που έχουν νόημα για τους ίδιους,
  • η νέα γνώση μέσα από την ανακάλυψη, τη δημιουργία, τη διατύπωση και τον έλεγχο υποθέσεων, καθώς και τον πειραματισμό,
  • η συνεργασία των μαθητών και ο διαμοιρασμός ρόλων στο πλαίσιο της ομάδας,
  • η καλλιέργεια της δημιουργικότητας, της αυτορρύθμισης και της αυτοπεποίθησης.

Όλα τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά σε καθένα από τα επιστημονικά πεδία του STEM και γίνονται μικροί μηχανικοί ανακαλύπτοντας διασκεδαστικά την Επιστήμη.

Οι ομάδες μας, δημιουργούν με συνεχή πειραματισμό και ενεργή καθοδήγηση από τον/τους εισηγητές μας, οι οποίοι είναι υψηλού επιστημονικού επιπέδου ειδικοί στο αντικείμενο της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και των αρχών του STEM (πτυχιούχοι ΑΕΙ ή/και διπλωματούχοι Πολυτεχνείου με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό).

Τα παιδιά μας, καλούνται σε κάθε Lab να ολοκληρώσουν ένα Σχέδιο Εργασίας (Project based learning) και μέσα από το συλλογικό και τον ενδο-ομαδικό προγραμματισμό, τη συλλογική διεξαγωγή του έργου, τη διαδικασία της αξιολόγησης, τον αναστοχασμό και εν τέλει την παρουσίαση του τελικού έργου γίνονται μικροί Μηχανικοί (Μηχανολόγοι – Ηλεκτρολόγοι) και Προγραμματιστές.

Οι «μικροί μηχανικοί» μας έχουν την ευκαιρία μέσα από σύγχρονη μεθοδολογία και υψηλού επιπέδου δομημένα εργαστήρια, ακόμη και χωρίς προηγούμενη εμπειρία σε Ρομποτική ή Προγραμματισμό ΗΥ

  • να κατανοήσουν πώς συνδυάζονται τα Μαθηματικά, η Μηχανική, η Τεχνολογία και η Επιστήμη Υπολογιστών
  • να συνεργαστούν σε ένα πλαίσιο κοινής προσπάθειας, επίλυσης προβλημάτων, αλλά και διασκέδασης!
  • να συνδυάσουν την επίλυση προβλημάτων από τον πραγματικό κόσμο με την επιστημονική περιέργεια (έμφυτη στα παιδιά, το ξανατονίζουμε αυτό!)
  • να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους (γνωστικές, κοινωνικές, προσωπικές, σταδιοδρομίας αλλά και ζωής).
Copyright © 2014-2022 CityLab IKE – Γ.Ε.ΜΗ.: 130882103000, Α.Φ.Μ.: 800586309 – Υπηρεσίες Σχολών Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος/All rights reserved. Design + programming by makebelieve.