• shelves
  • desks
  • design

Σκοπός & Όραμα

Τι είναι το CityLab

Το CityLab  είναι ένα κέντρο ανάπτυξης της δημιουργικής ευφυίας των παιδιών, που υιοθετεί σύγχρονες μεθόδους, υποδομές και εφαρμοσμένες τεχνολογίες, αναπτυγμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν τις γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητές τους. Από το 2014 σχεδιάζουμε και προσφέρουμε εργαστήρια Μηχανικής και Ρομποτικής προσαρμοσμένα κατάλληλα σε όλες τις ηλικίες. 

Μέσα από βιωματικά διαθεματικά εκπαιδευτικά σενάρια και projects τα παιδιά καλλιεργούν διδακτικές, γνωσιακές και εφαρμοσμένες πρακτικές στις θετικές επιστήμες και σε συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία.

Ταυτόχρονα αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες και αλληλοσεβασμό και αποκτούν γνωστικά, συναισθηματικά και ψυχοκινητικά εφόδια, για τη μετέπειτα καριέρα τους αλλά και για τη ζωή τους!

Βασική αρχή

Η βασική μας αρχή εκφράζεται χωρίς λέξεις"STEM 360°" ενώ το σημείο αναφοράς μας και η κατευθυντήρια γραμμή μας συνοψίζονται στη φράση "Ρομποτική Πραγματικού Κόσμου - Real World Robotics".

Στο CityLab, τα παιδιά μας μπαίνουν σε ένα τόπο γνώσης και δημιουργίας, σε ένα κόσμο που τα ωθεί να φανταστούν και τα εμπνέει να δημιουργήσουν.

Φτιάχνουν κατασκευές και Ρομπότ χωρίς να γίνονται τα ίδια Ρομπότ, γιατί κατανοούν σε βάθος τις δημιουργίες τους, σε σημείο που μπορούν να τις αναλύσουν πλήρως σε τρίτους και να τις βελτιώσουν μόνοι τους!

Γνώμονάς μας είναι να ενθαρρύνεται η υψηλής ποιότητας ομαδική εργασία (συνεργατική μάθηση) και να δίνεται έμφαση στην αξία των άλλων με σεβασμό στο άτομο και στην ομάδα. Οι «μαθητές» μας είναι μέλη στην ομάδα τους, κατ’ απόλυτη αναλογία με τη συμμετοχή, το συναγωνισμό και το διαγωνισμό σε αθλητικές δραστηριότητες, μόνο που εδώ εξασκούν το μυαλό και τη σκέψη τους (“a sport for the mind”)!

Στόχοι μας

Μόνιμος στόχος μας παραμένει η συνεχής βελτίωση των παιδιών μας σε όλους τους τομείς τηρώντας σωστά τις επιστημονικές και παιδαγωγικές πρακτικές του STEM.

Βασικός στόχος μας στο CityLab είναι να διορθώνουμε όλα τα προβλήματα («παπαγαλία» ->  μη κατανόηση και απόρριψη της επιστήμης – βλ. Γιατί Ρομποτική; ) και έτσι τα παιδιά μας να ικανοποιούν πλήρως και ευχάριστα την εκ φύσεως προδιάθεσή τους για ανακάλυψη, από την θεωρία στην πράξη, της επιστήμης.

Γενικός στόχος μας είναι να δημιουργούν μόνοι τους οι μαθητές πραγματικές ρομποτικές κατασκευές και να εξοικειώνονται με βασικές έννοιες αλγορίθμων και προγραμματισμού στο πλαίσιο συνεργατικών δραστηριοτήτων.

Τέλος, οι Ειδικοί στόχοι μας κατηγοριοποιούνται και εστιάζουν στις εξής περιοχές: Στη Γνωστική, όπου περιλαμβάνονται οι στόχοι που σχετίζονται με τη γνώση, την κατανόηση, την εφαρμογή, την ανάλυση, τη σύνθεση και την αξιολόγηση μιας ρομποτικής κατασκευής, στη Συναισθηματική, όπου ικανοποιούνται στόχοι που αφορούν τη δράση των παιδιών σε μικρές ομάδες και την ανάληψη ρόλων όπως ο Κατασκευαστής, ο Μηχανικός, ο Προγραμματιστής, ο Συντονιστής κτλ. και στην Ψυχοκινητική, όπου εντάσσονται στόχοι σχετικά με τις δεξιότητες και τις ικανότητες των παιδιών.

Σε κάθε εργαστήριό μας όλα τα παιδιά μας έρχονται σε επαφή με όλους τους στόχους μας.

STEM στην πράξη

Τα επιστημονικά πεδία του STEM και η εφαρμογή τους στο CityLab είναι:

Science

Ορισμός: Επιστήμη είναι η γνώση και η συστηματική προσπάθεια απόκτησής της μέσω παρατήρησης και πειραματισμού σε συνδυασμό με τη λογική και τη συλλογιστική.

Εφαρμογή: Υπόθεση και Απόδειξη, Πειραματικός σχεδιασμός, Παρατήρηση, Πρόβλεψη, Συλλογή στοιχείων και Ερμηνεία, Μετρήσεις απόστασης χρόνου και ταχύτητας, Αλγόριθμοι και Προγραμματισμός

Technology

Ορισμός: Τεχνολογία είναι η συλλογή τεχνικών, δεξιοτήτων, μεθόδων και διαδικασιών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή αγαθών ή υπηρεσιών ή στην επίτευξη στόχων, όπως η επιστημονική έρευνα. Η τεχνολογία μπορεί να ενσωματωθεί σε μηχανές που μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς λεπτομερή γνώση της λειτουργίας τους.

Εφαρμογή: Αρχές συναρμολόγησης και κατασκευής μηχανών, Γρανάζια, Κίνηση, Περιστροφή, Δυνάμεις, Αισθητήρες κίνησης ήχου φωτός και χρώματος.

Engineering

Ορισμός: Μηχανική είναι η τέχνη και το επάγγελμα που εφαρμόζουν με πειθαρχία την επιστημονική θεωρία για το σχεδιασμό την ανάπτυξη και την ανάλυση τεχνολογικών λύσεων. Στόχοι της Μηχανικής είναι η επινόηση, η καινοτομία, ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η συντήρηση, η έρευνα και η βελτίωση δομών, μηχανών, εργαλείων, συστημάτων, εξαρτημάτων, υλικών, αλλά και εν γένει διαδικασιών, λειτουργιών και ολόκληρων οργανισμών.

Εφαρμογή: Παράθεση δημιουργικών ιδεών, αιτιολόγηση με στοιχεία, ανάλυση, διόρθωση, βελτίωση, σχεδιασμός, προδιαγραφές, διαχείριση έργου, συγγραφή οδηγιών, έρευνα, προετοιμασία για παρουσίαση.

Mathematics

Ορισμός: Η συστηματική μελέτη και γνώση των αριθμών, των δομών, του χώρου μας και πώς αυτά μεταβάλλονται και αλληλεξαρτώνται.

Εφαρμογή: Επιχειρείται η εφαρμογή αριθμητικής, άλγεβρας και γεωμετρίας στην πράξη, με συγκεκριμένες κατασκευές που άλλοτε απαιτούν ακρίβεια, άλλοτε αφηρημένο και άλλοτε ποσοτικό συλλογισμό: Μελέτη τυχαιότητας, χρήση μεταβλητών και συναρτήσεων, στατιστική ανάλυση δεδομένων.

Το καλύτερο μέρος είναι ότι τα παιδιά μας στο CityLab οδηγούνται να τα ανακαλύψουν όλα αυτά μεταξύ τους, με πλάνο, σύστημα, διασκέδαση, παιδαγωγικές προδιαγραφές και τεχνοκρατικές διαδικασίες βασισμένες στις βέλτιστες διεθνείς επιστημονικές και εκπαιδευτικές πρακτικές !!!

Αρχές Μάθησης

Τα εργαστήρια μας βασίζονται στις σύγχρονες θεωρίες μάθησης που υιοθετούν αρχές όπως:

- η ενεργή συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες που έχουν νόημα για τους ίδιους,

- η νέα γνώση μέσα από την ανακάλυψη, τη δημιουργία, τη διατύπωση και τον έλεγχο υποθέσεων, καθώς και τον πειραματισμό,

- η συνεργασία των μαθητών και ο διαμοιρασμός ρόλων στο πλαίσιο της ομάδας,

- η καλλιέργεια της δημιουργικότητας, της αυτορρύθμισης και της αυτοπεποίθησης.

Όλα τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά σε καθένα από τα επιστημονικά πεδία του STEM και γίνονται μικροί μηχανικοί ανακαλύπτοντας διασκεδαστικά την Επιστήμη.

Οι ομάδες μας, δημιουργούν με συνεχή πειραματισμό και ενεργή καθοδήγηση από τον/τους εισηγητές μας, οι οποίοι είναι υψηλού επιστημονικού επιπέδου ειδικοί στο αντικείμενο της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και των αρχών του STEM (πτυχιούχοι ΑΕΙ ή/και διπλωματούχοι Πολυτεχνείου με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό).

Τα παιδιά μας, καλούνται σε κάθε Lab να ολοκληρώσουν ένα Σχέδιο Εργασίας (Project based learning) και μέσα από το συλλογικό και τον ενδο-ομαδικό προγραμματισμό, τη συλλογική διεξαγωγή του έργου, τη διαδικασία της αξιολόγησης, τον αναστοχασμό και εν τέλει την παρουσίαση του τελικού έργου γίνονται μικροί Μηχανικοί (Μηχανολόγοι – Ηλεκτρολόγοι) και Προγραμματιστές.

Οι «μικροί μηχανικοί» μας έχουν την ευκαιρία μέσα από σύγχρονη μεθοδολογία και υψηλού επιπέδου δομημένα εργαστήρια, ακόμη και χωρίς προηγούμενη εμπειρία σε Ρομποτική ή Προγραμματισμό ΗΥ

- να κατανοήσουν πώς συνδυάζονται τα Μαθηματικά, η Μηχανική, η Τεχνολογία και η Επιστήμη Υπολογιστών

- να συνεργαστούν σε ένα πλαίσιο κοινής προσπάθειας, επίλυσης προβλημάτων, αλλά και διασκέδασης!

- να συνδυάσουν την επίλυση προβλημάτων από τον πραγματικό κόσμο με την επιστημονική περιέργεια (έμφυτη στα παιδιά, το ξανατονίζουμε αυτό!)

- να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους (γνωστικές, κοινωνικές, προσωπικές, σταδιοδρομίας αλλά και ζωής).

CityLab Αθήνας - τηλ. 2 110 130 140

OUTSIDE 500 x 250

Το CityLab στην Αθήνα βρίσκεται στον Άλιμο - η  θετική ανταπόκριση και τα ενθουσιώδη σχόλια των μαθητών που παρακολουθούν τα μόνιμα Εργαστήριά μας αλλά και των μαθητών στις Εκπαιδευτικές Επισκέψεις των Σχολείων, μας παρακινεί να συνεχίσουμε το έργο μας, εμπλουτίζοντας συνεχώς το πρόγραμμά μας. Τα παιδιά μας οδηγούνται στις δεξιότητες του 21ου αιώνα, σωστά και ευχάριστα!

Επικοινωνία