Robotics Lab

Lego WeDo -  [Από Σεπ. 2014]

ηλικίες 8-12

lego-wedoΔίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να χτίσουν και να προγραμματίσουν απλά Lego μοντέλα και να τα συνδέουν στον υπολογιστή. Ο προγραμματισμός γίνεται σε γραφικό περιβάλλον. Ένα παράδειγμα κατασκευής είναι ένας μηχανικός κροκόδειλος «φύλακας» που κάνει ήχους, κινείται και ανοιγοκλείνει το στόμα του όταν τον πλησιάσουμε.

Βασικές έννοιες

 • Σχεδίαση και υλοποίηση του μοντέλου.
 • Ανταλλαγή ιδεών για εύρεση εναλλακτικών λύσεων.
 • Προγραμματισμός και χρήση του υπολογιστή για να υλοποιηθεί ένα μοντέλο που δουλεύει.
 • Χρήση προγράμματος για συλλογή πληροφοριών.
 • Ανατροφοδότηση του συστήματος για να ρυθμιστεί το τελικό αποτέλεσμα.
 • Εργασία με απλές μηχανές, γρανάζια, μετάδοση κίνησης.
 • Μέτρηση χρόνου και απόστασης, πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση, τυχαιότητα και χρήση μεταβλητών.
 • Περιγραφή και δημοσιογραφικό γράψιμο, διήγηση, επεξήγηση και ερμηνεία.

 Lego MindStorms (EV3) -  [Από Σεπ. 2014]

ηλικίες 11+

lego-ev3Δημιουργία ενός πραγματικού ρομπότ που έχει αισθητήρες περιστροφής, ήχου, αφής, φωτός και υπερήχων. Το ρομπότ μπορεί να προγραμματιστεί να κάνει μία σειρά από εργασίες, όπως να κινείται με συγκεκριμμένο τρόπο, να σηκώνει αντικείμενα, να παίζει μπάλα ή να συλλέγει δεδομένα από το χώρο και να τα τροφοδοτεί στον υπολογιστή για περαιτέρω επεξεργασία.

Χρήση ρομποτικής για STEM. Οι μαθητές κατασκευάζουν ρομπότ και αναπτύσσουν software, σχεδιάζοντας, ελέγχοντας και τροποποιώντας σειρές εντολών από μία ποικιλία πραγματικών ρομποτικών «συμπεριφορών». Μαζεύουν δεδομένα από αισθητήρες και τα αναλύουν για να βελτιώσουν τη συμπεριφορά του ρομπότ και να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Βασικές έννοιες

 • Σχεδίαση και χτίσιμο προγραμματιζόμενων ρομπότ χρησιμοποιώντας μοτέρ, αισθητήρες, γρανάζια, τροχούς και άλλα δομικά υλικά.
 • Κατανόηση και υλοποίηση τρισδιάστατων μοντέλων από δισδιάστατα σχέδια.
 • Χτίσιμο, δοκιμή και αναθεώρηση σχεδίασης για να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία του ρομπότ.
 • Απόκτηση πρακτικής εμπειρίας, χρησιμοποιώντας μαθηματικές έννοιες, όπως εκτίμηση και μέτρηση απόστασης, χρόνου και ταχύτητας.
 • Κατανόηση εννοιών όπως της εφευρετικότητας και του πειραματισμού για την εξεύρεση λύσης.
 • Σχεδιασμός και διαχείριση των απαιτούμενων ενεργειών για την ολοκλήρωση ενός έργου.

 STEM and Physics -  [Από Σεπ. 2014]

ηλικίες 9+

lego-aesΟι μαθητές ανακαλύπτουν τις βασικές αρχές της ενέργειας, κατασκευάζουν ανεμογεννήτρια, ηλιακό αυτοκίνητο, υδρόμυλο, και αποθηκεύουν την παραγόμενη ενέργεια.

Τα παιδιά εμβαθύνουν στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι δυνάμεις επηρεάζουν την κίνηση και παράλληλα εξερευνούν έννοιες της ενέργειας. Στην πορεία χτίζουν περισσότερο πολύπλοκους μηχανισμούς, χρησιμοποιώντας τους για να κάνουν ακριβείς παρατηρήσεις, μετρήσεις και καταγραφή πειραμάτων. Απλές μηχανές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κινητήρες συνδυάζονται για τα παραπάνω.

Χρησιμοποιούνται οι εφαρμογές "LEGO Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας" και "LEGO Machines and Mechanisms"

Βασικές έννοιες

 • Κατασκευή και εξερεύνηση Μηχανών μέσα από την πραγματική ζωή.
 • Εξερεύνηση μηχανών που τροφοδοτούνται από μοτέρ.
 • Εξερεύνηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Χρήση μετρήσεων και ανάλυσης δεδομένων για την περιγραφή και εξήγηση των αποτελεσμάτων.

 


More to Math  -  [Από Σεπ. 2015]

ηλικίες 5 - 7

Αποτελεί ένα εργαλείο που βοηθά τους μικρούς μας μαθητές να μετατρέψουν τις αφηρημένες έννοιες και τα προβλήματα των Μαθηματικών σε χειροπιαστή διαδικασία κατανόησης και επίλυσής τους. Δουλεύοντας σε ένα ήδη οικείο και διασκεδαστικό περιβάλλον, τα παιδιά αισθάνονται άνετα και παρακινούνται ώστε με ενθουσιασμό να αντιμετωπίσουν την "πρόκληση" των Μαθηματικών με συνεργατικό τρόπο.

Βασικές έννοιες που καλλιεργούνται στα μικρά παιδιά

 • Επίλυση προβλημάτων: κατανόηση προβλήματος και χρήση των κατάλληλων στρατηγικών.
 • Ανάπτυξη Λογικής: Είτε με αφηρημένο είτε με ποσοτικό συλλογισμό, τα παιδιά χρησιμοποιούν επιχειρήματα και αντιμετωπίζουν εποικοδομητικά τον τρόπο σκέψης των συμμαθητών τους.
 • Επιμονή και Ακρίβεια: τα παιδιά αναπτύσσουν επιμονή στην αντίληψη και την επίλυση των μαθηματικών προβλημάτων, με ειδική μέριμνα για ακρίβεια καθ΄ όλη τη διαδικασία.

Simple Machines -  [Από Σεπ. 2015]

ηλικίες 5 - 7

Εξερεύνηση και κατανόηση της λειτουργίας απλών και σύνθετων μηχανισμών και καθημερινών μηχανών όπως γρανάζια, τροχοί, άξονες, μοχλοί και τροχαλίες.

Βασικές έννοιες που καλλιεργούνται στα μικρά παιδιά

 • Παρατήρηση και εξερεύνηση απλών μηχανών.
 • Εισαγωγή στον τρόπο σκέψης και σχεδίασης των “μεγάλων” μηχανικών.
 • Εξερεύνηση και εργασία μέσα από παρατήρηση, λογική, πρόβλεψη, σχεδίαση και κριτική σκέψη.

The C Programming Language -  [Από Σεπ. 2017]

ηλικίες 13 +

Εισαγωγή στον προγραμματισμό (και την Επιστήμη Υπολογιστών) με τη γλώσσα C. Όπως ακριβώς μαθαίνουμε πώς λειτουργούν εις βάθος οι μηχανές (γρανάζια, άξονες, ...) έτσι και με τη συγκεκριμένη γλώσσα μπορούμε να εμβαθύνουμε στο πως "δουλεύουν" οι υπολογιστές και τα προγράμματά τους. Η γλώσσα προγραμματισμού C ενδείκνυται γι΄αυτό το στόχο (σε αντίθεση με άλλες γλώσσες), ενώ ταυτόχρονα σε προετοιμάζει ιδανικά για αποτελεσματικό προγραμματισμό σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα ή/και προγραμματιστικό περιβάλλον.

Βασικές έννοιες που καλλιεργούνται

 • Ισχυρή κατανόηση της πληροφορικής και του προγραμματισμού.
 • Μεθοδολογία αλγοριθμικής σκέψης και αποτελεσματικής επίλυσης προγραμματιστικών προβλημάτων.
 • Αλγόριθμοι, δομές δεδομένων.

CityLab Αθήνας - τηλ. 2 110 130 140

OUTSIDE 500 x 250

Το CityLab στην Αθήνα βρίσκεται στον Άλιμο - η  θετική ανταπόκριση και τα ενθουσιώδη σχόλια των μαθητών που παρακολουθούν τα μόνιμα Εργαστήριά μας αλλά και των μαθητών στις Εκπαιδευτικές Επισκέψεις των Σχολείων, μας παρακινεί να συνεχίσουμε το έργο μας, εμπλουτίζοντας συνεχώς το πρόγραμμά μας. Τα παιδιά μας οδηγούνται στις δεξιότητες του 21ου αιώνα, σωστά και ευχάριστα!

Επικοινωνία