26/04/2015: Ανοικτό Σεμινάριο, κύκλος "Τεχνολογία και Παιδί"

Κυριακή 26/04/2015, 18:00 - Είσοδος Ελεύθερη

Facebook Event Apr2015 InternetSafety

Copyright © 2014-2024 CityLab IKE – Γ.Ε.ΜΗ.: 130882103000, Α.Φ.Μ.: 800586309 – Υπηρεσίες Σχολών Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος/All rights reserved. Design + programming by makebelieve.