Κύκλοι Προγραμμάτων

(Για το Summer Camp 2018 παρακαλούμε δείτε εδώ)


ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018 - 2019 (10/09/2018 - 29/06/2019)

CityLab : Real World Robotics, STEM 360°, Soft Skills, Fun !!!

Ηλικία

Lab

ΔΕΥ

ΤΡΙ

ΤΕΤ

ΠΕΜ

ΠΑΡ

ΣΑΒ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ

5 - 7

M_MSM

17:00

17:00

17:00

10:00

Εξερεύνηση, κατανόηση και βελτίωση λειτουργίας απλών και σύνθετων καθημερινών μηχανών (γρανάζια, τροχοί, άξονες, μοχλοί, τροχαλίες) καθώς και εννοιών Μαθηματικών και Μηχανικής.

7 - 12

R_WD

17:00

17:30

19:30

17:30

19:30

12:00 14:00

Κατασκευή απλών και σύνθετων ρομπότ και προγραμματισμός τους σε γραφικό περιβάλλον ή σε Scratch (P_WD). Χρήση Ρομποτικής για STEM. Απλά και προχωρημένα Μηχανολογικά projects καθώς και προγραμματιστικά θέματα. Πλήρης κατανόηση του πώς σχεδιάζουμε λειτουργικά ρομπότ και πώς τα κατασκευάζουμε / προγραμματίζουμε / βελτιώνουμε μόνοι μας. Πειράματα και μετρήσεις, αξιολόγηση δημιουργιών, εις βάθος παρουσίαση, …

7 - 12

R_WD 2

19:00

19:30

17:30

17:00

17:30

10:00

8 - 12

P_WD

19:00

17:30

10:00

12:00

10 +

R_EV3

17:30

19:30

19:30

12:00

Επιπλέον των παραπάνω: Μεγαλύτερη ποικιλία αισθητήρων (περιστροφής, ήχου, αφής, φωτός και υπερήχων), κινητήρων και μηχανικών εξαρτημάτων, σχεδιασμός και κατασκευή μεγαλύτερων και πολυπλοκότερων ρομπότ. Προγραμματισμός σε LabView ή σε Microsoft Small Basic (P_EV3). Σύνθετα project, μεγαλύτερες μηχανολογικές και προγραμματιστικές απαιτήσεις, αναλυτικά πειράματα και στατιστικές μετρήσεις με μαθηματική επεξεργασία των αποτελεσμάτων τους, δημιουργία σεναρίων ελέγχου αξιοπιστίας του ρομπότ, …

11 +

R_EV3

(Adv.)

19:30

19:00

14:00

12 +

P_EV3

19:30

12 +

P_C 101

17:00

Απλά, “THE C PROGRAMMING LANGUAGE” (Project Based Learning).

12 +

ARD

19:00

14:00

Arduino: Ηλεκτρονικά, προγραμματισμός, κινητήρες, μηχανική, αισθητήρες, …

12 +

MOB

19:00

17:30

Mobile Programming: Software Engineering και Computer Programming στην πράξη.

 - Πεδία του STEM @ CityLab: Science: Υπόθεση και απόδειξη, Πειραματικός σχεδιασμός, Παρατήρηση, πρόβλεψη, συλλογή στοιχείων και ερμηνεία, Μετρήσεις απόστασης χρόνου και ταχύτητας, Αλγόριθμοι και Προγραμματισμός, ... Technology: Γρανάζια, κίνηση, περιστροφή, δυνάμεις, αισθητήρες κίνησης ήχου φωτός χρώματος, αρχές συναρμολόγησης και κατασκευής μηχανών, ... Engineering: Παράθεση δημιουργικών ιδεών, αιτιολόγηση με στοιχεία, ανάλυση, διόρθωση, βελτίωση, σχεδιασμός, προδιαγραφές, διαχείριση έργου, συγγραφή οδηγιών, έρευνα, παρουσίαση, ... Mathematics: Εφαρμογή αριθμητικής, άλγεβρας και γεωμετρίας στην πράξη, στατιστική ερμηνεία αποτελεσμάτων των πειραμάτων ...

- Διδακτικοί Στόχοι @ CityLab: Διακριτοί και συγκεκριμένοι για τη Γνωστική, Συναισθηματική και την Ψυχοκινητική Περιοχή.

- Εκπαιδευτικά Σενάρια @ CityLab: κάλυψη στόχων από διάφορες Γνωστικές Περιοχές, σε εβδομαδιαία εργαστήρια διάρκειας 90’.

- Καθημερινότητα @ CityLab: Αναπτύσσουμε με μέσον και στόχο τη Ρομποτική, γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες, διασκεδάζοντας!

- Τα παιδιά @ CityLab: μπαίνουν σε ένα κόσμο που τα ωθεί να φανταστούν και τα εμπνέει να δημιουργήσουν, σωστά.

  • Ημερομηνία έναρξης: Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 - Πληροφορίες 2 110 130 140

  •  

CityLab Αθήνας - τηλ. 2 110 130 140

OUTSIDE 500 x 250

Το CityLab στην Αθήνα βρίσκεται στον Άλιμο - η  θετική ανταπόκριση και τα ενθουσιώδη σχόλια των μαθητών που παρακολουθούν τα μόνιμα Εργαστήριά μας αλλά και των μαθητών στις Εκπαιδευτικές Επισκέψεις των Σχολείων, μας παρακινεί να συνεχίσουμε το έργο μας, εμπλουτίζοντας συνεχώς το πρόγραμμά μας. Τα παιδιά μας οδηγούνται στις δεξιότητες του 21ου αιώνα, σωστά και ευχάριστα!

Επικοινωνία