• Αρχική
  • Πρόγραμμα
  • ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Ετήσιο πρόγραμμα αποκλειστικά OnLine Εργαστηρίων 2021 - 2022

Τα online εργαστήριά μας είναι ζωντανά (δηλ. όχι video/διαλέξεις) και διεξάγονται διαδραστικά από τους ίδιους καθηγητές που διδάσκουν στο CityLab.

Ο ετήσιος κύκλος έχει 8 μήνες διάρκεια, με έναρξη 4/10/2021 και λήξη 28/5/2022.
Συνολικά πραγματοποιούνται 34 εργαστήρια, μία φορά την εβδομάδα σε lab διάρκειας 90' το καθένα.
Η ολική διάρκεια του κύκλου είναι 51 ώρες εργαστηρίων.

 
 ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ - ROBOTICS
 ΗΛΙΚ.  LAB ΔΕΥ ΤΡΙ     ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΣΧΟΛΙΑ
 11 +  R_RSO         19:30       Robot Simulation in a 3D World  

 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - COMPUTER SCIENCE
  8 +  C_SCO          10:00   Scratch 
 12 +  C_PO      18:30          Python
 12 +  C_PO2  19:30             Python 2
 12 +  C_MBO    19:30             Mobile Programming
 18 +  C_PBO      20:30         Python for Business

Θεματολογία ανά online Εργαστήριο 

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
Είναι προφανές ότι τίποτε δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ομαδοσυνεργατικότητα αλλά και την πραγματική επαφή του κατασκευαστή/δημιουργού με το προϊόν του καθ' όλη τη διάρκεια της δημιουργίας. Στο σχεδιασμό όμως; Σε πειράματα χωρίς όριο στη φαντασία και στις προδιαγραφές; Τι θα γινόταν αν για παράδειγμα βάζαμε διπλάσιες (τριπλάσιες, ...) ρόδες, μεγαλύτερα γρανάζια στο μοτέρ και μικρότερα στον άξονα κίνησης,  Περισσότερο ρεύμα (ampere) και λιγότερη τάση (volt); Πόσο γρήγορα μπορεί να πάει το όχημά μας χωρίς να χάσει τη στροφή;
Πώς μπορούμε να δοκιμάζουμε ό,τι θέλουμε (ακόμη και ακραία σενάρια) χωρίς να φοβόμαστε μη χαλάσουμε κάτι αλλά και κυρίως όταν δεν έχουμε διαθέσιμα όλα τα υλικά (ενδεικτικά γρανάζια, ρόδες, άξονες, όλων των μεγεθών και συνδυασμών) μπροστά μας; 
Υπάρχουν εξαιρετικά εργαλεία προσομοίωσης για όλες τις πλατφόρμες και όλες τις ηλικίες και δεξιότητες -  πάνω σε αυτές θα δουλέψουμε καθώς σχεδιάζουμε, ελέγχουμε και τροποποιούμε τα πάντα εκεί, ξέροντας ότι η υλοποίηση μας περιμένει ....

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Τα εργαστήρια μας είναι ακριβώς τα ίδια με τα δια ζώσης, με τους ίδιους εισηγητές.
Σε όλα τα Εργαστήρια Computer Science  και σε όλες τις ηλικίες, διδάσκεται αλγοριθμικός τρόπος σκέψης και μεθοδολογία επίλυσης πραγματικών (και πρωτότυπων) προβλημάτων με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, τηρώντας τις αρχές της Επιστήμης Υπολογιστών. Η υπολογιστική σκέψη, η εκμάθηση της δομής της κάθε γλώσσας, η σύνταξη και τελικά το “coding” (σε γραφικό περιβάλλον ή σε text γλώσσα)  είναι ένα δημιουργικό, ευχάριστο και φυσικό επακόλουθο της κατάκτησης των προηγούμενων δεξιοτήτων.  
Τονίζεται ότι οι μαθητές δημιουργούν τα προγράμματά τους από την αρχή, με δικό τους σχέδιο και υλοποιώντας τη δική τους σκέψη, η οποία λύνει το project που τους έχει ανατεθεί με το δικό τους τρόπο.   

SCRATCH: Τα  παιδιά δημιουργούν, προγραμματίζοντας σε ένα γραφικό προγραμματιστικό περιβάλλον. Με αλγοριθμικό τρόπο σκέψης, συνδυάζουν μαθηματικά, γεωμετρία, υπολογιστικές ιδέες, άλγεβρα, αριθμητική αλλά και αρχές object oriented και event driven προγραμματισμού. Κατά τη δημιουργία ενός προγράμματος space invaders, pac man, tic-tac-toe, car simulator ή maze solving τα παιδιά έρχονται σε επαφή με όλες τις δεξιότητες, τους στόχους και τις αρχές μάθησης του CityLab.

PYTHON: Η Python είναι μία εξαιρετικά ευέλικτη, object oriented γλώσσα προγραμματισμού, και "προτιμάται" ολοένα και περισσότερο για χρήση σε συστήματα ασφαλείας, δικτύωσης, Internet Οf Τhings και άλλα επαγγελματικά περιβάλλοντα, αλλά και για εκμάθηση προγραμματισμού κατά την εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών. H θεματολογία κυμαίνεται από αρχές προγραμματισμού μέχρι σύνταξη της γλώσσας, και από τεχνικές object oriented programming μέχρι κατασκευή επιχειρησιακών προγραμμάτων.
Στα εργαστήρια Python για παιδιά δουλεύουμε με συγκεκριμένη μεθοδολογία, πέρα και πάνω από αντιγραφή έτοιμου κώδικα. Η μέθοδος διδασκαλίας μας εφαρμόζεται με επιτυχία στα προγράμματά μας από το 2014 και έχουμε χειροπιαστά παραδείγματα της επιτυχίας της. Τα παιδιά δημιουργούν και το καταλαβαίνουν τα ίδια. 
Στα εργαστήρια Python ενηλίκων (Python for Business)  θα εμβαθύνουμε επιπλέον σε θέματα και χρήση της γλώσσας για Web Development, Business Analytics, Cyber Security, Επιστήμη Δεδομένων (Data Science), Στατιστική, Μηχανική Μάθηση (Machine Learning) και Βαθιά Μάθηση (Deep Learning). Όλοι μας, στην εργασία μας, έχουμε ανάγκες επεξεργασίας δεδομένων, επίλυσης προβλημάτων αλλά και παρουσίασης των συμπερασμάτων μας σε "actionable reports and dashboards". Τα spreadsheets έχουν ξεπεραστεί και ό,τι report "βλέπουμε και θαυμάζουμε" είναι φτιαγμένο με παρόμοιες μεθόδους. Αυτό διδάσκουμε! 

MOBILE PROGRAMMING (MIT App Inventor): Σε αυτό το προγραμματιστικό περιβάλλον μαθαίνουμε να  δημιουργούμε πλήρως λειτουργικές  εφαρμογές για  κινητά τηλέφωνα  και tablets. Τα παιδιά συνειδητοποιούν ότι μπορούν τα ίδια να δημιουργήσουν τις εφαρμογές τους, αφού δουλέψουν κανονικά "όπως οι μεγάλοι" (σχεδιασμός προγράμματος στο χαρτί, αλγόριθμος ροής, ζητούμενη λειτουργικότητα, input-process-output, user interface, κ.α.).  Εξαιρετικό περιβάλλον με θεαματικά  αποτελέσματα στον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης αλλά και στο user interface design.

Ετήσιο Κόστος εργαστηρίων - Εκπτώσεις

Ο ετήσιος κύκλος έχει 8 μήνες διάρκεια, με έναρξη 4/10/2021 και λήξη 28/5/2022.
Συνολικά πραγματοποιούνται 34 εργαστήρια, μία φορά την εβδομάδα σε lab διάρκειας 90' το καθένα.
Η ολική διάρκεια του κύκλου είναι 51 ώρες εργαστηρίων.
Κόστος ετήσιου κύκλου: 400 €.  
 Η πληρωμή γίνεται με πιστωτική (POS), πίστωση μέσω τράπεζας ή μετρητά.
Εκπτώσεις:10% για αδέλφια ή/και δεύτερο εργαστήριο του ίδιου μαθητή.

Επικοινωνείστε μαζί μας για λεπτομέρειες στο  2 110 130 140 ή/και στο

--
Δείτε τους στόχους των εργαστηρίων εδώ, τις αρχές μάθησης στο CityLab εδώ,  τα οφέλη εδώ, την εφαρμογή του STEM εδώ, τα εργαστήριά μας ανά ηλικία εδώ, το ετήσιο πρόγραμμά μας εδώ και τις συχνές ερωτήσεις σας εδώ

Copyright © 2014-2022 CityLab
Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος/All rights reserved. Design + programming by makebelieve.