Οφέλη

Τα οφέλη της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής είναι πολλαπλά και ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής (Γενικά, Άμεσα, Μακροπρόθεσμα):

Γενικά οφέλη

 • Μαθησιακή «πειθαρχία» και οργάνωση σε πολλά επίπεδα: από το ερευνητικό ενδιαφέρον μέχρι την υλοποίηση.
 • Κάλυψη με ιδανικό τρόπο των επιστημών και της τεχνολογίας (STEM) με τον συνδυασμό της μάθησης με το «παιχνίδι».
 • Επέκταση σε πολύτιμες δεξιότητες, όπως επικοινωνία, έρευνα, στρατηγική και αναλυτική σκέψη, διαχείριση χρόνου (project management), κατανομή έργου και πόρων.
 • Κίνητρο και έμπνευση της ομάδας από την επιτυχία των άλλων.
 • Ανταγωνισμός κάθε παιδιού με τον εαυτό του και τις προηγούμενες δημιουργίες του, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την προσφορά του στην ομάδα αλλά και τις δικές του επιδόσεις.
 • Ενθάρρυνση της ομαδικής συνεργασίας και ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας.
 • Η διαθεματική προσέγγιση (συνδυασμός διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων σε ένα project) βοηθά στην 100% εμπέδωση των εννοιών.
 • Τελικά, η γνώση γίνεται κτήμα των παιδιών και μάλιστα είναι περισσότερο αποτελεσματική, μια και αυτά εμπλέκονται ενεργά στη σχεδίαση και λειτουργία κατασκευών που έχουν νόημα για τα ίδια.

Άμεσα οφέλη

 • Ανάπτυξη μιας διαίσθησης όσον αφορά στη μηχανική και στην τεχνολογία, αφού τα παιδιά δρουν ως εφευρέτες και ανακαλύπτουν, μέσα από τη δικιά τους προσέγγιση, τις λύσεις σε γνωστά προβλήματα και έργα.
 • Ανάπτυξη ενδιαφερόντων σε εφαρμοσμένες τεχνολογίες Μαθηματικών, Επιστήμης Υπολογιστών και Μηχανικής.
 • Ενδυνάμωση δεξιοτήτων έρευνας, επίλυσης προβλημάτων, ικανοτήτων παρουσιάσεων, δημιουργικότητας και περιγραφής (γραπτής και προφορικής).

Μακροπρόθεσμα οφέλη

 • Διαμορφώνονται σκεπτόμενοι, αυτοπαρακινούμενοι και εφευρετικοί άνθρωποι.
 • Η επίτευξη στόχων γίνεται συνήθεια.
 • Τα παιδιά αποκτούν την ικανότητα να χειρίζονται και να επιλύουν προβλήματα, εστιάζοντας μεθοδικά στη λογική, αναλυτική και κριτική σκέψη.
 • Εμπεδώνεται η επίλυση προβλημάτων με δομή και μέθοδο που δεν διαφέρει από την «πραγματική» εφαρμοσμένη μέθοδο στη σημερινή βιομηχανία (ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση, δοκιμή και πειραματισμός, αξιολόγηση).
Copyright © 2014-2024 CityLab IKE – Γ.Ε.ΜΗ.: 130882103000, Α.Φ.Μ.: 800586309 – Υπηρεσίες Σχολών Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος/All rights reserved. Design + programming by makebelieve.